172 Nama Hewan dalam Bahasa Mandarin dan Inggris ( 172 Animals Names in Chinese)Angsa (Goose) = (É)
Anjing (Dog) = (gǒu)
Antilop (Antelope)= 羚羊 (líng yáng)
Aphid / Kutu Daun (Aphid) = 蚜虫 (yá chóng)

Arwana (Asian Arowana) = 龙鱼 (lóng yú)
Ayam (Chicken) = (jī)
Ayam Kalkun (Turkey) =  火鸡(huǒ jī)
Ayam Kate (Bantam) = 矮脚鸡 (ǎi jiǎo jī)

Babi (Pig) = (zhū)
Badak (Rhinoceros)  = 犀牛 (xī niú)
Bajing / Tupai (Squirell) = 松鼠 (sōng shǔ)
Bangau (Stork) = (guàn)

Bangsat/Kutu Busuk: 婊子Biǎo zi
Banteng(Bull) = 野牛(yě niú)
Bebek (Duck)=  (yā)
Bekicot (Escargot) = 法国蜗牛(fà guó wō niú)

Belalang (Grasshopper) =草蜢 (cǎo měng)
Belatung (Maggot) :(qū)
Belibis (Whistling Duck)= 树鸭(shù yā)
Belut (Eel) =  鳗鱼(mán yú)

Beo (Parrot) = 鹦鹉(yīng wǔ)
Berang-Berang (Otter) =(tǎ)
Beruang (Bear) =   (xióng)
Beruk (Monkey) = (hóu)

Biawak (Monitor Lizard) = 巨蜥 (jù xī) /四脚蛇(sì jiǎo shé)
Bintang laut (Starfish) = 海星(hǎi xīng)
Biri-Biri (Sheep) = 绵羊 (mián yáng)
Bison = 野牛(yě niú)

Buaya (Crocodile) =  鳄鱼 (È yú)
Bulu babi (Sea Urchin) = 海胆(hǎi dǎn)
Bunglon = 变色龙(biàn sè lóng)
Burung (Bird) = (niǎo)
Untuk membaca nama-nama burung dalam bahasa mandarin silakan klik di sini (Nama Burung dalam Bahasa Mandarin dan Inggris)

Cacing Tanah (Earth Worm) =蚯蚓 (qiū yǐn)
Camar(Sea gull) = 海鸥(hǎi ōu)
Capung (Dragonfly) =  蜻蜓 (qing ting)
Cendrawasih (Bird of Paradise) =
王风鸟(wáng fēng niǎo)

Cheetah =
猎豹(liè bào)
Cicak(Gecko) = 壁虎(bì hǔ)
Cumicumi(Squid) =鱿鱼(yóu yú)
Domba(Sheep) = 绵羊 (mián yáng)

Elang (Eagle) =(yīng)
Gabus (Snakehead Fish) = 乌鳢(wū lǐ)
Gagak (Crow) = 乌鸦 (wū yā)
Gajah (Elephant) = (xiàng)

Gorila(Gorilla) =
大猩猩(dà xīng xīng)
Gurami(Giant Gourami) =
大丝足鲈(dà sī zú lú)
Gurita(Octopus) =
章鱼(zhāng yú)
Hamster = 仓鼠(cāng shǔ)

Harimau(Tiger) = (hǔ)
Hyena = 鬣狗(liè gǒu)
Hiu(Shark)  = 鲨鱼 (shā yú)
Ikan(Fish) =(yú)
Untuk mempelajari nama-nama ikan dalam bahasa mandarin dan inggris silakan klik di sini (Nama Ikan dalam Bahasa Mandarin dan Inggris)

Itik (Duck)=  (yā)
Jangkrik (Cricket)= 蟋蟀(xī shuài)
Jerapah (Giraffe) = 长颈鹿 (cháng jǐng lù)
Kadal (Lizard) = 蜥蜴(xī yì)

Kakaktua (Cockatoo) =
凤头鹦鹉(fèng tóu yīng wǔ)
Kaki Seribu (Millipede) =
千足虫(qiān zú chóng)
Kalajengking (Scorpion) = 
蝎子(xiē zi) 
Kalkun (Turkey) =火鸡(huǒ jī)

Kalong (Flying Foxes) =狐蝠(hú fú)
Kambing(Goat) = (yáng)
Kampret (Microbat) =小蝙蝠(xiǎo biān fú)
Kangguru (Kangaroo) =袋鼠(dài shǔ)

Kapibara (Capybara) =水豚(shuǐ tún)
Kasuari(Cassowary) = 鹤鸵(hè tuó)
Katak(Frog)= 青蛙(qīng wā)
Kerbau (Buffalo) =
水牛(shuǐ niú)

Kecebong(Tadpole) = 蝌蚪(kē dǒu)
Kecoa (Cockroach) =蟑螂(zhāng láng)
Kelabang (Centipede) =
蜈蚣(wú gōng)
Keledai (Donkey) =驴子(lǘ zi)

Kelelawar (Bat) =
蝙蝠(biān fú)
Kelinci (Rabbit) =
兔子(tù zǐ)
Kelinci Hutan (Hare) =野兔(yě tù)
Kenari(Atlantic Canary) = 金丝雀(jīn sī què)

Kepiting(Crab) =
螃蟹(páng xiè)
Kera (Ape) =(yuán)
Kerang (Shell) =
贝壳(bèi ké)
Kerapu(Grouper) =石斑鱼(shí bān yú)

Kijang (Muntjac) =(jǐ)
Koala =
无尾熊(wú wěi xióng)
Kobra(Cobra) =
眼镜蛇(yǎn jìng shé)
Kodok(Toad) = 蛤蟆(há má)

Koi= 锦鲤(jǐn lǐ)
Komodo (Komodo Dragon) =科摩多巨蜥kē mó duō jù xī
Kucing (Cat) = (māo)
Kuda (Horse) = (mǎ)

Kuda nil(Hippo) =
河马 mǎ)
Kuda Poni (Pony) =矮种马(ǎi zhǒng mǎ)
Kumbang (Beetle) =甲虫(jiǎ chóng)
Kupu-kupu (Butterfly) =蝴蝶(hú dié)

Kura-kura (Turtle) =
乌龟(wū guī)
Kutu (Louse) = (shī)
Laba- laba (Spider) =蜘蛛(zhī zhū)
Lalat (Fly) =
苍蝇(cāng yíng)

Lalat buah (Fruit Fly) =
果蝇(guǒ yíng)
Landak (Porcupine) =豪猪(háo zhū)
Landak Laut(Sea Urchin) =
海胆(Hǎi dǎn)
Lebah (Bee) =
蜜蜂(mìfēng)

Lele (Catfish) =  鲇鱼(nián yú)
Lemur (Lemuridae) =狐猴(hú hóu)
Lintah (Leech) =
蚂蟥(mǎ huáng)
Lipan (Centipede) =
蜈蚣(wú gōng)

Lipas(Cockroach) =
蟑螂(zhāng láng)
Lobster=
龙虾(lóng xiā)
Lumba-lumba (Dolphin) =
海豚(hǎi tún)
Lutung = 乌叶猴(wū yè hóu)

Luwak (Asian Palm Civet) = 椰子猫 (yē zi māo)
Macan (Tiger) =老虎(lǎo hǔ)
Macan Kumbang (Black Panther) =黑豹(hēi bào)
Macan Tutul(Leopard) =
(bào)

Makarel (Mackarel) = 鲭鱼(qīng yú)
Maleo = 苏拉冢雉(sū lā zhǒng zhì)
Marmut (Guinea Pig) =豚鼠(tún shǔ)
Marmot = 旱獭(hàn tǎ)

Marmot Tanah (Ground Hog) =美洲旱獭(měi zhōu hàn tǎ)
Merak(Peacock) =孔雀(kǒng què)
Merpati (Dove) =
(gē)
Monyet (Monkey) =
猴子(hóu zi)

Mujair (Mozambique Tilapia) =莫桑比克罗非鱼(mò sāng bǐ kè luó fēi yú)
Musang (Civet) =麝猫(shè māo)
Ngengat (Moth) =(é)
Nila (Tilapia) =
罗非鱼(luó fēi yú)

Nyamuk (Mosquito) =
蚊子(wén zi)
Onta (Camel) =骆驼(luò tuó)
Orangutan=
红毛猩猩(hóng máo xīng xīng)
Panda =
熊猫 xióng māo)

Patin (Pangasius) =
𩷶 (máng)
Paus (Whale) =
鲸鱼 (jīng yú)  
Pelatuk (Woodpecker) =
啄木鸟(zhuó mù niǎo)  
Penyu (Tortoise) = 乌龟(wū guī)
Untuk membaca nama-nama serangga dalam bahasa mandarin dan inggris silakan klik di sini (Nama Serangga dalam Bahasa Mandarin dan Inggris)

Pesut (Irrawaddy Dolphin) =伊河豚(yī hé tún)
Pinguin (Penguin) =
企鹅(qì é)
Pipit (Estrildid finch) =
梅花雀(méi huā què)
Piranha =
食人鲳(shí rén chāng)

Rayap (termite) =
白蚁(bái yǐ)
Rubah (Fox) =
狐狸(hú lí)
Rusa (Deer) =鹿(lù)
Salmon= 三文鱼(sān wén yú)

Sanca Kembang (Phytonidae) = 网纹蟒(wǎng wén mǎng)
Sapi(Cow) =(niú)
Semut (Ant) =
蚂蚁(mǎ yǐ)
Serigala (Wolf) =
(láng)

Siamang =
合趾猿(hé zhǐ yuán)
Singa(Lion) =狮子(shī zi)
Siput (Snail) =蜗牛(wō niú)
Sotong (Cuttlefish) = 墨鱼(mò yú)

Tarsius =眼镜猴(yǎn jìng hóu)
Tapir = (mò)
Tarantula=狼蛛(láng zhū)
Tawon (Wasp) =
黄蜂(huáng fēng)  

Tekukur(Spoted dove) = 珠颈斑鸠(zhū jǐng bān jiū)
Tenggiri (Scomberomorus) =
马鲛鱼(mǎ jiāo yú)
Teri (Anchovy) =
凤尾鱼(fèng wěi yú)
Teripang / Timun Laut (Sea Cucumber) =
海参(hǎi shēn)

Tikus (Mouse) =老鼠(lǎo shǔ)
Tiram (Oyster) = 牡蛎(mǔ lì)/ (háo)
Todak(Sword fish) =剑鱼(jiàn yú)
Trenggiling (Pangolin) =穿山甲(chuān shān jiǎ)

Tuna (Tuna Fish)= 金枪鱼(jīn qiāng yú)/ 吞拿鱼(tūn ná yú
Tupai (Squirrel) =
松鼠(sōng shǔ)
Ubur-ubur (Jellyfish) = (shuǐ mǔ)
Udang (Shrimp, Prawn) =
(xiā)
 
Ular (Snake) =
(shé)
Ular derik (Rattlesnake) =响尾蛇(xiǎng wěi shé)
Ular sendok (Cobra) =眼镜蛇(yǎn jìng shé)
Ulat (Worm) =
(chóng)

Undur-undur (Antlion) =蚁蛉(yǐ líng)
Unta (Camel) =骆驼(luò tuó)
Walet (Swallow) =
燕子(yàn zi)
Zebra =
斑马(bān mǎ)
Untuk mempelajari nama-nama binatang air dalam bahasa mandarin dan inggris silakan klik di sini (Binatang Air dalam Bahasa Mandarin dan Inggris)


5 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar
.

Menambah pengetahuan saya dalam belajar billingual,thanks yaa gan

Balas Hapus
.

I know this site presents quality dependent articles or reviews and other material, is there
any other web page which gives these kinds of information in quality?

Balas Hapus
.

Cara scnya gmn min?

Balas Hapus