39 Binatang Air dalam Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris (Marine Animals in Chinese)

海星(hǎi xīng) = Bintang Laut (Starfish)
海胆(hǎi dǎn) = Bulu Babi/Landak Laut (Sea Urchin)
海葵(hǎi kuí) = Anemon Laut (Sea Anemone)
海草(hǎi cǎo) /海菜(hǎi cài) = Rumput Laut (Seaweed)

海带(hǎi dài) = Sejenis Rumput Laut (Kelp)
浮游生物(fú yóu shēng wù) = Plankton
乌龟(wū guī)= Penyu (Tortoise)
海龟(hǎi guī) = Kura-Kura Laut (Sea Turtle)

(guī)= Kura-kura (Turtle)
(biē) = Labi-labi (Trionychidae)
鳄鱼(È yú) = Buaya (Crocodile)
恒河鳄(héng hé è) = Gavial / Buaya Pemakan Ikan (Gharial)

蝌蚪(kē dǒu) = Berudu (Tadpole)
青蛙(qīng wā) = Katak (Frog)
蛤蟆(há má) = Kodok (Toad)
蜗牛(wō niú) = Siput (Snail)

章鱼(zhāng yú)= Gurita (Octopus)
花枝(huā zhī)/ 鱿鱼(yóu yú) = Cumi-Cumi (Squid)
墨鱼(mò yú) = Sotong (Cuttlefish)
螃蟹(páng xiè) = Kepiting (Crab)

(xiā) = Udang (Shrimp, Prawn)
龙虾(lóng xiā) = Udang Lobster (Lobster)
小龍蝦(xiǎo lóng xiā) = Udang Karang (Crayfish)
藻類(zǎo lèi) = Ganggang Laut (Algae)

海参(hǎi shēn) = Timun Laut (Sea Cucumber)
珊瑚(shān hú) = Karang (Coral)
海牛(hǎi niú) = Lembu Laut (Sea cow)
海象(hǎi xiàng) = Walrus (Walrus)

海狮(hǎi shī) = Singa Laut (Sea lion)
海豹(hǎi bào) = Anjing Laut(Seal)
海狗(hǎi gǒu) = Anjing Laut (Fur Seal)
(tǎ) = Berang-berang (Otter)

海马(hǎi mǎ) = Kuda Laut (Seahorse)
(bèi) = Kerang (Shell)
(bàng) /贻贝(yí bèi) = Remis (Mussel)
牡蛎(mǔ lì)/ (háo)  = Tiram (Oyster)

水母(shuǐ mǔ) = Ubur-Ubur (Jellyfish)
电鳗(diàn mán) = Belut Listrik (Electric Eel)
(yú) = Ikan (Fish)


Untuk mempelajari nama-nama ikan dalam bahasa mandarin silahkan klik di sini (Nama Ikan dalam Bahasa Mandarin)


0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar