30 Nama Ikan dalam Bahasa Mandarin dan Inggris (Fish names in Chinese)


a. Nama-nama Ikan dalam Bahasa Mandarin

鲨鱼 (shā yú) = Ikan Hiu (Shark)
海豚 (hǎi tún) = Ikan Lumba-Lumba (Dolphin)
鲸鱼 (jīng yú) = Ikan Paus (Whale)
金鱼(jīn yú) = Ikan Emas (Gold Fish)

三文鱼(sān wén yú) = Ikan Salmon (Salmon)
鳟鱼(zūn yú) = Ikan Trout (Trout)
鲤鱼(lǐ yú) = Ikan Gurame (Carp)
梭鱼 (suō yú) = Ikan Baracuda (Barraccuda) 

金枪鱼(jīn qiāng yú)/ 吞拿鱼(tūn ná yú)= Ikan Tongkol / Ikan Tuna (Tuna fish)
凤尾鱼(fèng wěi yú) = Ikan Teri (Anchovy)
罗非鱼(luó fēi yú) = Ikan Nila (Tilapia)
鲭鱼(qīng yú) = Ikan Makarel (Mackarel)

沙丁鱼(shā dīng yú) = Ikan Sarden (Sardine)
乌鲳(wū chāng) = Ikan Bawal Hitam (Black Pomfret)
银鲳(yín chāng) = Ikan Bawal Putih / Bawal Perak (Silvery Pomfret)
鳗鱼(mán yú)= Ikan Belut (Eel)

鲇鱼(nián yú) = Ikan Lele (Catfish)
鳕鱼(xuě yú) = Ikan Kod (Codfish)
乌鳢(wū lǐ) = Ikan Gabus (Snakehead fish)
虱目鱼(shī mù yú) = Ikan Bandeng (Milkfish)

石首鱼(shí shǒu yú) = Ikan Croaker (Croaker)
魟鱼(hōng yú) = Ikan Pari (Stingray)
红鱼(hóng yú)= Ikan Kakap (Snapper Fish)
石斑鱼(shí bān yú) = Ikan Kerapu (Grouper)

翻车鱼(fān chē yú) = Ikan Mola (Sunfish)
锦鲤(jǐn lǐ) = Ikan Koi (Koi)
莫桑比克罗非鱼(mò sāng bǐ kè luó fēi yú) = Ikan Mujair (Mozabique Tilapia)

食人鲳(shí rén chāng) = Ikan Piranha 
马鲛鱼(mǎ jiāo yú) = Ikan Tenggiri (Scomberomorus)
剑鱼(jiàn yú) = Ikan Todak / Ikan Pedang(Sword fish) 

b. Kalimat Berguna(Useful Sentences)

你要买什么鱼?(Nǐ yāomǎi shénme yú?)
Kamu mau beli ikan apa?

你喜欢吃什么鱼? (nǐ xǐhuān chī shénme yú?)
Kamu suka makan ikan apa?

红鱼一公斤多少钱?(hóng yú yī gōng jīn duōshǎo qián?)
Ikan kakap sekilo berapa?

这里的鱼都是很新鲜(zhè lǐ de yú dōu shì hěn xīn xiān)
Ikan di sini semuanya sangat segar

日本人都很喜欢吃生鱼片(rì běn rén dōu hěn xǐhuān chī shēng yú piàn)
Orang jepang semuanya sangat suka makan ikan mentah

中国人过春节时一定要吃鱼(zhōng guó rén guò chūn jié shí yī dìng yào chī yú)
orang Tiongkok saat merayakan imlek pasti harus makan ikan

鱼肉含有大量的蛋白质(yú ròu hán yǒu dà liàng de dàn bái zhí)
Daging ikan banyak mengandung protein


0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar