60 Nama Kota Besar di Dunia dalam Bahasa Mandarin


Halo teman-teman Alien Mandarin, pada artikel kali ini, kita akan membahas tentang nama-nama kota besar di dunia atau 世界各地大城市(shì jiè gè dì dà chéng shì). Kota dalam bahasa mandarin adalah 城市(chéng shì). Misal ketika berkenalan kita sering ditanyain:

你住在什么城市?
Nǐ zhù zài shén me chéng shì?
Kamu tinggal di kota apa?

我住在雅加达
Wǒ zhù zài yǎ jiā dá
Saya tinggal di Jakarta

Sekarang ayo kita bahas nama-nama kota besar di dunia dalam bahasa mandarin

Asia
1. 东京
dōng jīng
Tokyo

2. 北京
běi jīng
Beijing

3. 首尔
shǒu ěr
Seoul

4. 大阪
dà bǎn
Osaka

5. 上海
shàng hǎi
Shanghai

6. 深圳
shēn zhèn
Shenzhen

7. 台北
tái běi
Taipei

8. 吉隆坡
jí lóng pō
Kuala Lumpur

9. 马尼拉
mǎ ní lā
Manila

10. 曼谷
màn gǔ
Bangkok

11. 万象
wàn xiàng
Vientiane

12. 金边
jīn biān
Phnom Penh

13. 雅加达
yǎ jiā dá
Jakarta

Untuk membaca nama-nama kota di Indonesia lainnya silakan klik di sini (Nama Kota di Indonesia dalam Bahasa Mandarin)

14. 胡志明
hú zhì míng
Ho Chi Minh

15. 河内
hé nèi
Hanoi

16. 仰光
yǎng guāng
Yangon

17. 平壤
píng rǎng
Pyong Yang

18. 釜山
fǔ shān
Busan

19. 新德里
xīn dé lǐ
New Delhi

20. 香港
xiāng gǎng
Hong Kong

21. 利雅得
lì yǎ dé
Riyadh

22. 阿布扎比
Ā bù zhá bǐ
Abu Dhabi

23. 安卡拉
Ān kǎ lā
Ankara

Benua Eropa
24. 伦敦
lún dūn
London

25. 柏林
bó lín
Berlin

26. 马德里
mǎ dé lǐ
Madrid

27. 罗马
luó mǎ
Roma

28. 巴黎
bā lí
Paris

29. 汉堡
hàn bǎo
Hamburg

30. 布达佩斯
bù dá pèi sī
Budapest

31. 维纳
Wéi nà
Wina

32. 巴塞罗那
bā sài luō nà
Barcelona

33. 慕尼黑
mì ní hēi
Munich

34. 米兰
mǐ lán
Milan

35. 阿姆斯特丹
Ā mǔ sī tè dān
Amsterdam

Benua Australia
36. 悉尼
xī ní
Sydney

37. 墨尔本
mò ěr běn
Merlbourne

38. 布里斯班
bù lǐ sī bān
Brisbane

39. 珀斯
pò sī
Perth
Benua Amerika
40. 纽约
niǔ yuē
New York

41. 洛杉矶
luò shān jī
Los Angeles

42. 芝加哥
zhī jiā gē
Chicago

43. 费城
fèi chéng
Philadelphia

44. 旧金山
jiù jīn shān
San Fransisco

45. 波士顿
bō shì dùn
Boston

46. 拉斯维加斯
Lā sī wéi jiā sī
Las Vegas

47. 堪萨斯
Kān sà sī
Kansas

48. 奥兰多
Ào lán duō
Orlando

49. 夏威夷
xià wēi yí
Hawaii

50. 多伦多
duō lún duō
Toronto

51. 温哥华
wēn gē huá
Vancouver

52. 渥太华
wò tài huá
Ottawa

53. 墨西哥城
mò xī gē chéng
Kota Meksiko

54. 巴拿马
bā ná mǎ
Panama

55. 巴西利亚
bā xī lì yǎ
Brasillia

56. 圣地亚哥
shèng dì yà gē
Santiago

Benua Afrika dan lainnya
57. 开罗
kāi luó
Kairo

58. 的黎波里
dí lí bō lǐ
Tripoli

59. 惠灵顿
Huì líng dùn
Wellington

60. 奥克兰
Ào kè lán
Auckland

Jangan lupa juga membaca nama-nama negara Asia dalam bahasa mandarin di sini (Nama Negara Asia dalam Bahasa Mandarin)

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar