Kata Serapan Mandarin yang Berasal dari Bahasa Inggris Bagian 2 (Loanword in Chinese part 2)Kata serapan (disebut juga sebagai kata pungutan atau kata pinjam) adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Di dalam bahasa Indonesia terdapat banyak kata serapan yang berasal dalam bahasa inggris, begitu juga dalam bahasa mandarin. Berikut adalah kata serapan dalam bahasa mandarin yang berasal dari bahasa inggris. Cara pelafalannya mendekati bunyi pelafalan dalam bahasa inggris. Teman-teman Alien Mandarin bisa melihat kosakata mandarin yang pelafalannya mirip dengan kosakata bahasa inggrisnya yang berada dalam kurung sebelah kanan, ada beberapa kata yang bahasa indonesia dan bahasa inggrisnya sama.


隔都(gé dōu) = Kampung Yahudi/ Ghetto (Ghetto)
高卡车(gāo kǎ chē) = Go-kart                                   
高尔夫(gāo ěr fū) = Golf
谷歌(gǔ gē) = Google

吉他(jí tā) = Gitar (Guitar)
吉普赛(Jípǔsài) = Orang Jipsi (Gypsy)                                  
黑客(hēi kè) = Hacker
哈利路亚(hā lì lù yà) = Halleluyah (Hallelujah)
           
汉堡包(hàn bǎo bāo) = Hamburger   
黑特(hēi tè) = Benci (Hate)                           
哈喽(hā lóu) = Halo (Hello)                           
海洛因(hǎi luò yīn) = Heroin
                                   
嘻皮(xī pí) = Hipi (Hippie)                            
哈尼(hā ní) = Sayang/ (Honey)                                  
热狗 (rè gǒu) = Hot dog
引得(yǐn dé) = Indeks (Index)
                                   
挨踢(Āi Tī) = Information technology (IT)
燕梳(yàn shū) /保险(bǎo xiǎn) =  Asuransi (Insurance)
夹克 (jiā kè) = Jaket (Jacket)             
爵士(jué shì) = Jazz

吉普车(jí pǔ chē) = Mobil Jeep (Jeep)           
吉特巴(jí tè bā) = Jitterbug
肯德基(kěn dé jī) =  Kentucky Fried Chicken (KFC)                       
克他命(kè tā mìng) =  Ketamine (Sejenis obat bius)
                                   
咔叽(kǎ jī) = Khaki (Sejenis Kain berwarna cokelat muda)                          
考拉(kǎo lā) /无尾熊(wú wěi xióng) = Koala                                   
蕾丝(lěi sī) = Renda (Lace)                           
腊克(là kè) = Pernis, memberi Pernis (Lacquer)
Pernis adalah bahan finishing transparan yang sering digunakan pada finishing bahan kayu                                   
镭射(léi shè) = Sinar Laser (Laser)    
拿铁(ná tiě) = Latte
柠檬(níng méng) = Lemon
蕾丝边(lěi sī biān) = Lesbian             

凌波舞(líng bō wǔ) = Tari Limbo (Limbo)    
莱姆(lái mǔ) = Limau (Lime)
利口酒(lì kǒu jiǔ) = Liquor (Sejenis minuman keras)
逻辑(luó ji) = Logika (Logic)
           
乐透(lè tòu) /彩票(cǎi piào) = Lotere (Lottery)
男基尼(nán jī ní) =  Mankini (Bikini Pria)
马拉松(mǎ lā sōng) = Maraton (Marathon)
麦淇淋(mài qí lín) = Margarin (Margarine)

马克笔(mǎ kè bǐ) = Spidol (Marker)
马丁尼(mǎ dīng ní) = Martini (Sejenis Cocktail)      
马杀鸡(mǎ shā jī) = Urut / Pijat (Massage)   
麦当劳(mài dāng láo) =  McDonald's

迷因(mí yīn) =  Meme
门萨(mén sà) =  Mensa (Organisasi orang-orang yang ber IQ tinggi)           
麦克风(mài kè fēng) = Microphone
雪克(xuě kè) /奶昔(nǎi xī) = Milkshake

密斯脱(mì sī tuō) = Tuan (Mister)
模特(mó tè) = Model
摩登 (mó dēng) = Modern
马海毛(mǎ hǎi máo) = Mohair (Tenunan yang di buat dari bulu kambing Angora)

妈咪(mā mi) = Mami (Mommy)
蒙太奇(méng tài qí) = Montase (Montage)
Montase adalah komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber            

马赛克(mǎ sài kè) = Mosaik (Mosaic)                                   
母题(mǔ tí) = Motif   
摩托(mó tuō) = Motor           
慕丝(mù sī) =  Mousse

莫扎里拉(mò zā lǐ lā) = Mozzarella   
玛芬(mǎ fēn) = Muffin
马克杯(mǎ kè bēi) = Cangkir Mug (Mug)     
木乃伊(mù nǎi yī) = Mumi (Mummy)
           
纳粹(nà cuì) =  Nazi
尼格罗(ní gé luó) = Negro
霓虹灯(ní hóng dēng) = Lampu Neon (Neon Lamp)
尼古丁(ní gǔ dīng) = Nikotin (Nicotine)       
                       
尼龙(ní lóng) = Nilon (Nylon)                       
欧姆(ōu mǔ) = Ohm
奥林匹克(ào lín pǐ kè) = Olimpiade (Olympics)       
欧佩克(ōu pèi kè) = OPEC

阿片(ā piàn) = Opium
芭菲(bā fēi) =  Parfait (Sejenis Makanan Dessert)
派克大衣(pài kè dà yī) = Parka (Jaket Kerudung Bulu Wool)                     
派对(pài duì) = Pesta (Party)

盘尼西林 (pán ní xī lín) = Penicillin  
法老(fǎ lǎo) = Firaun (Pharaoh)         
皮卡(pí kǎ) = Truk Pikap (Pickup Truck)      
披萨(pī sà) = Pizza     

扑克(pū kè) = Poker   
波尔卡(bō ěr kǎ) =Polka                    
布丁(bù dīng) = Pudding      
泵浦(bèng pǔ) = Pompa (Pump)                    

朋克(péng kè) = Punk            
拉比(lā bǐ) = Pendeta Yahudi (Rabbi)                       
雷达(léi dá) = Radar                          
罗曼司(luó màn sī) = Cerita Roman/Percintaan (Romance)  
                       
朗姆酒(lǎng mǔ jiu) = Rum(Sejenis Minuman Keras)
伦巴(lún bā) = Rumba                       
沙拉(shā là) = Salad              
三文鱼(sān wén yú) = Ikan Salmon (Salmon)
                                   
沙龙(shā lóng) = Salon                                  
三明治(sān míng zhì) = Roti Sandwich (Sandwich)                         
沙丁鱼(shā dīng yú) = Ikan Sardin (Sardine)                                   
桑拿(sāng ná) = Sauna

萨克斯风(sà kè sī fēng) =Saxophone                                    
赛因斯(sài yīn sī) = Sains (Science)                          
速克达(sù kè dá) = Scooter                           
香波(xiāng bō) /洗发露(xǐ fǎ lù) = Sampo (Shampoo)
                       
雪利酒(xuě lì jiǔ) = Sherry (Sejenis minuman Keras)                                   
恤衫(xù shān) = Kemeja (Shirt)                                 
沙朗(shā lǎng) = Daging Pinggang (Sirloin)              
斯诺克(sī nuò kè) = Bola Sodok (Snooker)  
                       
苏打(sū dá) = Soda                            
星巴克(xīng ba kè) =  Starbucks                               
圣代(shèng dài) = Sundae (Sejenis Es Krim)            
乒乓(pīng pāng) = Ping-pong            
                       
脱口秀(tuō kǒu xiù) = Talk show                  
探戈(tàn gē) = Tango
坦克(tǎn kè) = Tank   
单宁酸(dān níng suān) = Asam Samak (Tannic acid)
           
塔罗(tǎ luó) = Tarot                           
特富龙(tè fù lóng) = Teflon              
保龄球(bǎo líng qiú) = Bowling                    
梯恩梯(tī ēn tī) = TNT                       

淡巴菰(dàn bā gū) /烟草(yān cǎo) = Tembakau (Tobacco)  
托福(tuō fú) =  Toefl 
太妃糖(tài fēi táng) = Gula-gula (Toffee)                 
兔爸(tù bà) /工具栏(gōng jù lán) = Toolbar

吞拿鱼(tūn ná yú)= Tuna                              
土耳其石(tǔ ěr qí shí) = Batu Pirus (Turquoise)                                
凡士林(fán shì lín) = Vaseline                                   
梵哑铃(fàn yǎ líng) = Biola (Violin)
           
维他命(wéi tā mìng) = Vitamin                                 
伏特加(fú té jiā) = Vodka                             
华尔兹 (huá ěr zī) =  Dansa irama wals (Waltz)                    
瓦特(wǎ tè) = Watt                
           
威士忌(wēi shì jì) = Whisky                          
瑜迦(yú jiā) = Yoga                           
优格(yōu gé) /酸奶(suān nǎi) = Yogurt                      /          
悠悠球(yōu yōu qiú) = Yo-yo           
                       
雅皮士(yǎ pí shì) = Yuppie   
* Yuppie adalah istilah untuk menyebut profesional muda yang biasanya tinggal di wilayah perkotaan atau pinggiran kota.   

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar