Song Lyrics: 終於結束的起點 (zhong yu jie shu de qi dian) by Mayday 五月天 + Pinyin dan Terjemahan Bahasa Indonesia


Lirik Lagu: 終於結束的起點 (zhong yu jie shu de qi dian) by Mayday 五月天 + Pinyin dan Terjemahan Bahasa Indonesia

還記不記得 我和你 最初的相信
Hái jì bù jìdé wǒ hé nǐ zuìchū de xiāngxìn
Masih ingatkah, saya dan kamu awalnya saling percaya

還記不記得 孩子般 簡單的愛情
hái jì bù jìdé háizi bān jiǎndān de àiqíng
masih ingatkah, cinta yang sederhana bagaikan anak kecil

我們彷彿天生在一起 用不完的默契和話題
wǒmen fǎngfú tiānshēng zài yīqǐ yòng bù wán de mòqì hé huàtí
kita sepertinya ditakdirkan bersama, keserasian dan topik pembicaraan yang tidak pernah habis

戴上了耳機 沉入曾經的 回憶
dài shàngle ěrjī chén rù céngjīng de huíyì
memakai earphone, masuk dalam kenangan yang pernah dilalui

幸福的回憶 是追求 幸福的天敵
xìngfú de huíyì shì zhuīqiú xìngfú de tiāndí
kenangan kebahagiaan adalah mengejar predator kebahagiaan

寂寞的問候 是加深 寂寞的陷阱
jìmò de wènhòu shì jiāshēn jìmò de xiànjǐng
salam yang penuh kesepian menambah lebih dalam jebakan kesepian

當時無限珍藏的回憶 變成無處躲藏的雨季
dāngshí wúxiàn zhēncáng de huíyì biànchéng wú chù duǒcáng de yǔjì
saat itu kenangan yang dikumpulkan berubah menjadi musim hujan yang tidak ada tempat untuk bersembunyi

讓最小事情 都變成最痛 嘆息
ràng zuìxiǎo shìqíng dōu biànchéng zuì tòng tànxí
membuat hal paling kecil menjadi helaan yang paling menyakitkan

每一段傷痛的愛情 都困住兩顆想掙脫 傷痛的心
měi yīduàn shāng tòng de àiqíng dōu kùn zhù liǎng kē xiǎng zhēngtuō shāng tòng de xīn
setiap cinta yang menyakitkan memenjarakan 2 hati yang saling menghindari rasa sakit

如果說可惜 就在下一章 更珍惜
rúguǒ shuō kěxí jiù zàixià yī zhāng gèng zhēnxī
jika mengatakan mennyesal makanya selanjutnya seharusnya lebih menghargai

也許一個勇敢的決定 能換兩個重生的約定
yěxǔ yīgè yǒnggǎn de juédìng néng huàn liǎng gè chóngshēng de yuēdìng
mungkin ada keputusan berani yang bisa mengganti janji kembali
 
「我們到了站」 這一站叫終於
`wǒmen dàole zhàn' zhè yí zhàn jiào zhōngyú
“kita sudah sampai terminal” terminal ini bernama akhir

終於結束的起點
zhōngyú jiéshù de qǐdiǎn
akhirnya permulaan yang berakhir

終於寫下句點 終於我們告別
zhōngyú xiě xià jùdiǎn zhōngyú wǒmen gàobié
akhirnya menulis tanda titik, akhirnya kita mengucapkan perpisahan

終於我們又 回到原點
zhōngyú wǒmen yòu huí dào yuán diǎn
akhirnya kita kembali ke titik awal

流乾了眼淚 日日夜夜
liú gānle yǎnlèi rì rì yè yè
setiap akhirnya air mata menetes sampai kering

未來的我們 也許能說聲
wèilái de wǒmen yěxǔ néng shuō shēng
kita kelak mungkin bisa mengucapkan

「好久不見。」
`hǎojiǔ bùjiàn.'
Lama tidak bertemu

愛情並不是 對與錯 簡單是非題
Àiqíng bìng bùshì duì yǔ cuò jiǎndān shìfēi tí
Cinta bukanlah benar dan salah, sederhana adalah pertanyaan benar atau salah

相愛的兩人 不一定 能相守相依
xiāng'ài de liǎng rén bù yīdìng néng xiāng shǒu xiāngyī
dua orang yang saling mencintai tidak pasti bisa saling menjaga dan bersandar

因為相愛所以在一起 因為深愛所以又分離
yīnwèi xiāng'ài suǒyǐ zài yīqǐ yīnwèi shēn ài suǒyǐ yòu fēnlí
karena cinta makanya bersama, juga karena cinta yang dalam makanya berpisah

約在下一站 車票是你我 勇氣
yuē zàixià yí zhàn chēpiào shì nǐ wǒ yǒngqì
membuat janji di stasiun berikutnya, tiket kereta adalah bukti keberanian kita

每一段遺憾的曾經 當時名字都叫憧憬 我們的心
měi yīduàn yíhàn de céngjīng dāngshí míngzì dōu jiào chōngjǐng wǒmen de xīn
setiap penyesalan yang pernah dilalui, saat itu nama kita memanggil kerinduan di hati kita

不能忘懷的 至少釋懷吧 在風裡
bùnéng wànghuái de zhìshǎo shìhuái ba zài fēng lǐ
tidak boleh mengingat hal yang jelek, setidaknya lepaskan itu bersama angin

「那些無法看破的嘆息 某天會是看淡的風景」
`nàxiē wúfǎ kànpò dì tànxí mǒu tiān huì shì kàndàn de fēngjǐng'
Helaan yang tidak dapat ditembus itu, suatu hari akan menjadi pemandangan yang tawar

雖然那風景 永遠有誰缺席
suīrán nà fēngjǐng yǒngyuǎn yǒu shuí quēxí
walaupun pemandangan itu selamanya ada seseorang yang tidak hadir

終於結束的起點
zhōngyú jiéshù de qǐdiǎn
akhirnya permulaan yang berakhir

終於寫下句點 終於我們告別
zhōngyú xiě xià jùdiǎn zhōngyú wǒmen gàobié
akhirnya menulis tanda titik, akhirnya kita mengucapkan perpisahan

終於我們又 回到原點
zhōngyú wǒmen yòu huí dào yuán diǎn
akhirnya kita kembali ke titik awal

流乾了眼淚 日日夜夜
liú gānle yǎnlèi rì rì yè yè
setiap akhirnya air mata menetes sampai kering

未來的我們 也許能說聲
wèilái de wǒmen yěxǔ néng shuō shēng
kita kelak mungkin bisa mengucapkan

「好久不見。」「好久不見。」
`hǎojiǔ bùjiàn.'`hǎojiǔ bùjiàn.'
Lama tidak bertemu , Lama tidak bertemu

終於結束的起點
zhōngyú jiéshù de qǐdiǎn
akhirnya permulaan yang berakhir

終於寫下句點 終於我們告別
zhōngyú xiě xià jùdiǎn zhōngyú wǒmen gàobié
akhirnya menulis tanda titik, akhirnya kita mengucapkan perpisahan

終於我們又 回到原點
zhōngyú wǒmen yòu huí dào yuán diǎn
akhirnya kita kembali ke titik awal

流乾了眼淚 日日夜夜
liú gānle yǎnlèi rì rì yè yè
setiap akhirnya air mata menetes sampai kering

未來的我們 也許能說聲
wèilái de wǒmen yěxǔ néng shuō shēng
kita kelak mungkin bisa mengucapkan

「好久不見。」
`hǎojiǔ bùjiàn.'
Lama tidak bertemu

站在這起點
zhàn zài zhè qǐdiǎn
berdiri di titik awal ini

其實沒有走遠 其實不願告別
qíshí méiyǒu zǒu yuǎn qíshí bù yuàn gàobié
sebenarnya tidak berjalan jauh dan tidak ingin mengucapkan perpisahkan

其實我心中 依然想念
qíshí wǒ xīnzhōng yīrán xiǎngniàn
sebenarnya hati saya masih merindukan

擁抱著遺憾 歲歲年年
yǒngbàozhe yíhàn suì suì nián nián
memeluk penyesalan ini seumur hidup

卻要在今天 頭也不回的告別昨天 奔向明天
què yào zài jīntiān tóu yě bù huí de gàobié zuótiān bēn xiàng míngtiān
malahan harus di hari ini, mengejar hari esok tanpa memandang balik hari kemaren

奔向明天
bēn xiàng míngtiān
mengejar hari besok

不回頭 不眷戀 的明天
bù huítóu bù juànliàn de míng tiān
tidak berbalik, hari esok yang tidak merindukan lagi

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar