Rambu Lalu Lintas dalam Bahasa Mandarin Bagian 2

Teman-teman Alien Mandarin semuanya, ini merupakan lanjutan dari kosakata mandarin tentang rambu lalu lintas bagian 1(Rambu Lalu Lintas dalam Bahasa Mandarin Bagian 1), bagi teman-teman yang belum membacanya silakan klik di sini

十字交叉
Shízì jiāochā
Persimpangan 4 arah
Y形交叉
Y xíng jiāochā
Persimpangan 3 serong两侧变窄
liǎng cè biàn zhǎi
Penyempitan Jalan

右侧变窄
yòu cè biàn zhǎi
Penyempitan Jalan Sebelah Kanan


左侧变窄
Zuǒ cè biàn zhǎi
Penyempitan Jalan Sebelah Kiri

T形交叉
T xíng jiāochā
Persimpangan Tiga
上陡坡
Shàng dǒupō
Jalan Menanjak Terjal
下陡坡
Xià dǒupō
Jalan Menurun Curam
向左急弯路
Xiàng zuǒ jí wānlù
Tikungan Tajam ke Kiri向右急弯路
Xiàng yòu jí wānlù
Tikungan Tajam ke Kanan

易滑
Yì huá
Jalan Licin注意落石
Zhùyì luòshí
Hati-Hati Longsor
 
注意行人
Zhùyì xíngrén
Area Banyak Pejalan Kaki
注意儿童
Zhùyì er tóng
Hati-hati! banyak anak kecil注意牲畜
Zhùyì shēngchù
Awas ! Binatang Ternak
注意信号灯
Zhùyì xìnhàodēng
Lampu Lalu Lintas
隧道
Suìdào
Terowongan

窄桥
Zhǎi qiáo
Jembatan Sempit
路面不平
Lùmiàn bùpíng
Jalan Bergelombang
双向交通
Shuāngxiàng jiāotōng
Jalan dua arah
注意横风
Zhùyì héng fēng
Angin Samping
慢行
Màn xíng
Pelan-Pelan
有人看守铁路道口

Yǒurén kānshǒu tiělù dàokǒu
Perlintasan kereta api dengan palang pintu


0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar