54 Nama Buah-buahan dalam Bahasa Mandarin dan Inggris (Chinese Vocabulary about Fruits)a.Kosakata Mandarin Buah-buahan (Fruits Chinese Vocabulary)

水果(shuǐguǒ) = Buah-buahan (Fruits)
菠萝(bō luó)/ 凤梨(fèng lí) = Nenas (Pineapple)
菠萝蜜(bō luó mì) = Nangka (Jackfruit)

苹果(píng guǒ) = Apel (Apple)
葡萄 (pú táo = Anggur (Grape)
番茄 (fān qié) = Tomat (Tomato)

草莓(cǎo méi ) = Stoberi (Strawberry)
蔓越莓(màn yuè méi) = Cranberry (Cranberry)
蓝莓 (lán méi) = Blueberry (Blueberry)

黑莓(hēi méi) = Blackberry (Blackberry)
树莓(shù méi) = Raspberry (Raspberry)
桑葚(sāng shèn) = Buah Murbei (Mulberry)

荔枝(lì zhī) = Laici (Lychee)
芒果(máng guǒ) = Mangga (Mango)
猕猴桃 (mí hóu táo) / 奇异果(qí yì guǒ = Kiwi (Kiwi fruit)

李子(lǐzǐ) / 酸梅(suān méi) = Buah Plum (Plum)
桃子 (táo zi) = Persik (Peach)
木瓜 (mù guā) = Pepaya (Papaya)            

西瓜 (xī guā) = Semangka (Watermelon)
柠檬(níng méng shuǐ) = Lemon (Lemon)
哈密​​(hā mì ​​guā) = Belewa (Cantaloupe)

 (chéng) = Jeruk (Orange)
柳丁(liǔ dīng) / 橘子(jú zǐ)= Jeruk Mandarin (Tangerine)
金橘(jīn jú) = Jeruk Kumquat (Kumquat)

柚子(yòu zi) = Jeruk Bali (Pomelo)
葡萄柚(pú táo yòu) = Sejenis Jeruk Besar (Grapefruit)
石榴(shí liú) = Delima (Pomegranate)

芭樂(bā lè/ bā lā) / 番石榴(fān shí liú) =Jambu Biji (Guava)
柿子(shì zi) = Buah Kesemek (Persimmon)
香蕉(xiāng jiāo) = Pisang (Banana)

香瓜(xiāng guā) = Sejenis Melon (Muskmelon)
(xìng) = Buah Aprikot (Apricot)
椰子(yē zi) = Kelapa (Coconut)

樱桃(yīng táo) = Ceri (Cherry)
牛油果(niú yóu guǒ) /酪梨(luò  lí) = Alpukat (Avocado)
枣子(zǎo zi) = Buah Jujube (Jujube)

釋迦(shìjiā)/ 番荔枝(fān lì zhī) = Srikaya (Sugar Apple)
芭樂(bā lè/ bā lā) 番石榴(fān shí liú) =Jambu Biji (Guava)
莲雾(lián wù) = Jambu air (Wax apple)

榴莲(liú lián) = Durian (Durian)
梨子(lí zi) = Pir (Pear)
杨桃(yáng táo) = Belimbing (Starfruit)

红毛丹(hóng máo dān) = Rambutan (Rambutan)
火龙果(huǒ lóng guǒ) = Buah Naga (Dragonfruit)
百香果(bǎi xiāng guǒ) = Markisa (Passion Fruit)

蛇皮果(shé pí guǒ) = Salak (Zallaca)
番橄榄(fān gǎn lǎn) = Kedondong (Spondias dulcis)
刺果番荔枝(cì guǒ fān lìzhī) = Sirsak (Soursop)

山竹(shān zhú) = Manggis (Mangostein)
龙眼(lóng yǎn) = Kelengkeng (Longan)
人心果(rén xīn guǒ) = Buah sawo (Sapodilla)

枇杷(pí pá) = Buah Loquat(Loquat)
蛋黄果(dàn huáng guǒ) = Sawo Mentenga (Canistal, eggfruit)
腰果梨(yāo guǒ lí) = Jambu Monyet/ Jambu Mete (Cashew Fruit)

b. Dialog (Conversation)

我要买些水果。
wǒ yāo mǎi xiē shuǐguǒ.
A: I need to buy some fruit. 
A: saya ingin membeli beberapa buah-buahan

这儿的水果全都很新鲜。
zhè'er de shuǐguǒ quán dōu hěn xīn xiān.
B: All the fruit are pretty fresh here. 
B: Buah-buahan di sini semuanya segar

梨多少钱?
lí duōshǎo qián?
A: How much are the pears? 
A: Berapa harga pir?

4元一公斤。
4 Yuán yī gōngjīn.
B: They're four yuan per kilo. 
B: 4 Yuan satu kilo

请给我一公斤。你们有没有新鲜的梅子?
qǐng gěi wǒ yī gōngjīn. Nǐmen yǒu méiyǒu xīnxiān de méizi?
A: Give me one kilo of those, please. Do you have any fresh plums? 
A: Beri saya satu kilo. Apakah kamu menjual buah plum yang segar?

有,在这儿呢。8元一公斤。
yǒu, zài zhè'er ne. 8 Yuán yī gōngjīn.
B: Yes, we do. They are eight yuan per kilo. 
B: Ada, di sini. 1 kilo 8 Yuan

贵了一点吧,在隔壁的商店6元就可以买到。
guì le yīdiǎn ba, zài gébì de shāng diàn 6 yuán jiù kě yǐ mǎi dào.
AIt's a bit too expensive. We can get it for six yuan in the shop next here. 
A: sedikit mahal. Di toko sebelah hanya 6 Yuan.

只要您买得多,我便给您6元一公斤。
zhǐyào nín mǎi dé duō, wǒ biàn gěi nín 6 yuán yī gōngjīn.
B: Take much and you can have them six yuan per kilo. 
B:  ambil banyak sedikit, saya akan menjual 6 Yuan perkilo.

看来很合理,我要3公斤。
kàn lái hěn hélǐ, wǒ yào 3 gōngjīn.
A: Sounds reasonable. I'll take three kilos.
A: kedengaranya masuk akal. Saya beli 3 kilo.

好的。总共22元。
h ǎo de, zǒnggòng 22 yuán
B: OK. It's 22 yuan.
B: Ok. Semuanya 22 yuan.

给您。
gěi nín.
AHere you are.
A: ini dia.

0 komentar untuk artikel ini. Ingin berkomentar?

Emoticon Emoticon

Perlihatkan Semua Komentar Tutup Semua Komentar