Song Lyrics: Eric Zhou周興哲 - Yi Hou Bie Zuo Peng You / Let's not be friend anymore《以後別做朋友》